ÚvodKalendář akcí140 let muzea v ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

140 let muzea v ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Datum konání: 09.05.2017 - 29.10.2017
140 let muzea v ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Tisková zpráva Jihočeského muzea v Českých Budějovicích

 

K poučení a zábavě – 140 let muzea v Českých Budějovicích 9.5. – 29.10. 2017

Historická budova Jihočeského muzea v Českých Budějovicích, Dukelská 242/1, 370 51

 

Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích Vás zve na výstavu K poučení a zábavě – 140 let muzea v Českých Budějovicích, která vznikla u příležitosti založení první muzejní instituce na jihu Čech. Expozice bude k vidění od 9. května do 29. října 2017 denně (kromě pondělí) od 9:00 do 17:30. „Jednotlivé fondy se prezentují ukázkami nejstarších přírůstků, medailony donátorů a významných muzejních pracovníků, nechybí dobové dokumenty a korespondence, ukázky původních expozic či uložení sbírkových předmětů, portréty ředitelů muzea nebo stavební plány budovy,“ říká garantka výstavy Mgr. Eva Hyndráková.

První muzea v moderním slova smyslu vznikala na našem území od počátku 19. století, nejprve v zemských metropolích, v průběhu století i v dalších větších městech. V první polovině roku 1877 ustavili zámožní budějovičtí měšťané Musejní spolek a městská rada schválila stanovy nového městského muzea. Muzeum řídil správní výbor, v němž zasedaly významné osobnosti zdejšího politického, hospodářského a kulturně-společenského života. Muzeum sídlilo nejprve v domě č. p. 16 na náměstí, později se sbírky přestěhovaly do domu U Tří korun vedle radnice, kde byly zpřístupněny veřejnosti. Základem původního sbírkového fondu se staly dokumenty a historické památky uložené původně na radnici, dary předních měšťanských rodin i budějovických rodáků pobývajících v cizině, podstatnou část fondu tvoří archeologické nálezy z výzkumu mohyl v Plavu.

Roku 1888 se muzeum rozdělilo na dvě části, Průmyslové muzeum s kreslírnou a modelovnou a Přírodovědné a uměleckoprůmyslové muzeum, v jejichž čele stáli samostatní kustodi. Příliv sbírkových předmětů v 90. letech 19. století si vynutil výstavbu moderní novorenesanční budovy, která byla slavnostně otevřena 11. 7. 1903. V roce 1927 muzeum převzalo sbírky Diecézního musea a o rok později vznikla při muzeu Vlastivědná společnost historická.

Za okupace byli čeští zaměstnanci propuštěni, stálé expozice zrušeny a výstavní sály přeměněny na skladiště. Expozice se znovu otevřely veřejnosti roku 1947. V 50. a 60. letech teď už Krajské vlastivědné muzeum přebíralo sbírkové fondy ze zrušených městských muzeí v Horní Plané, Trhových Svinech, Lišově či Třeboni, vznikaly nové stálé expozice přírodních věd a historie a na tvrzi Žumberk u Nových Hradů vznikla expozice jihočeského lidového nábytku. Od roku 1979 převzalo Jihočeské muzeum do správy strážní domek koněspřežní železnice v Mánesově ulici, který byl po rekonstrukci v roce 1992 zpřístupněn veřejnosti.

Ve správě muzea se v současné době nalézá kolem 800 000 sbírkových předmětů z oboru přírodních a společenských věd, pracuje zde celá řada specializovaných klubů a kroužků a instituce vydává pravidelně čtyři odborné časopisy.

 

Tiskový kontakt:

– Mgr. Eva Hyndráková (garantka výstavy) – tel.: 391 001 509, e-mail: hyndrakova@muzeumcb.cz

– Mgr. Tomáš Svoboda (programové a propagační oddělení) – tel.: 391 001 519 / 775 543 575

e-mail: marketing@muzeumcb.cz

www.muzeumcb.cz

Místo konání

Adresa: Muzeum v ČB

Mapa