ÚvodHistorické zajímavosti

Historické zajímavosti

Turistické zajímavosti v obci

Královský hrad Velešín

Hrad Velešín patří mezi nejstarší feudální sídla v jižních Čechách. Byl vybudován již na konci první třetiny 13. století jako královský hrad k upevnění moci a ochraně zájmů Přemyslovců v této oblasti. Od krále Přemysla Otakara II. hrad získal Čéč z Budějic, pak jej vlastnili páni z Michalovic a nakonec Rožmberkové. V roce 1487, za vlády Voka II. Z Rožmberka, byl hrad opuštěn. V současné době je hrad v péči sdružení Hrady na Malši, které vybudováním dřevěného mostu přes hradní příkop zpřístupnilo zříceninu širšímu okruhu zájemců o historii ale i o naši krásnou přírodu.

Další informace zde a také zde

 

Kamenná věž – Strahov

Výšinné sídliště z doby bronzové nacházející se na ostrožině nad soutokem Malše a Velešínského potoka severně od Velešína je dokladem dávného pravěkého osídlení. Mimořádným nálezem je bronzová jehlice z období 17. až 16. století př. n. l., která je vystavena v našem městském muzeu. Do 13. Století můžeme datovat čtyři příčné valy lemované příkopy, které byly součástí opevnění středověkého hrádku.

Další informace zde

 

Kostel sv. Václava

Tabulka u vchodu ke kostelu sv. Václava ve Velešíně doslova říká: „Postaven roku 1258 na místě pohanského pohřebiště jako kaple v románském slohu“. Koncem 15. Století byla povedena gotická přestavba a přistavěna čtyřpatrová věž. V 18. století získal kostel svoji současnou barokní podobu včetně zvýšení věže o ještě jedno patro.

Další informace zde

 

Památný dům č. p. 20 „Kantůrkovec“

Jedná se o nejstarší, ve vnitřních částech zachovaný ve Velešíně. V jeho severní části je část někdejší fary – domu altaristů. V domě je zachována a nově zrekonstruována unikátní černá kuchyně včetně dýmníku. Název „Kantůrkovec“ pochází od kantorů Ondřeje a Vojtěcha Papíra, kteří dům vlastnili v letech 1668 – 1724. V současné době je zde také zřízena stálá expozice „Malovaný svět“  velešínských naivistů manželů Šítalových.

Další informace zde

Každoročně v adventním čase můžete v gotickém sklepení domu obdivovat usměvavý „Betlém Pavla Rouhy“

Další informace zde 
Další informace o „Kantůrkovci“ zde

 

Kostel sv. Filipa a Jakuba

Tento bývalý kostel v gotickém slohu z konce 15. století je obestřen tajemstvím stran svého vzniku. Za naprostou raritu v českých zemích je považován vznik dvou kapacitně rovnocenných a funkčně nerozlišených kostelů v poddanském městečku řádu Velešína. Kostel byl císařem Josefem II. roku 1785 zrušen a prodán obci. Obec dále prodala dvě třetiny budovy roku 1792 soukromníkům, kteří zde zřídili byty. Zbytek stavby zůstal obci a sloužil k nejrůznějším účelům. V roce 2011 byla dokončena rozsáhlá rekonstrukce celého objektu a najdete zde infocentrum, v 1. patře městské muzeum, v 2. patře galerii, v přízemí presbytáře
Kavárnu Jakub a v patře nad ní obřadní místnost městského úřadu.

Další informace zde

 

Statue – mariánské sousoší

Barokní mariánský sloup se sousoším byl postaven v parku na náměstí v roce 1765. Uprostřed stojí čtyřhranný sloup s korunovanou Pannou Marií s Ježíškem, obklopený sochami Sv. Jana křtitele, Sv. Floriána, Sv. Jana Nepomuckého, Sv. Antonína. Sochy jsou darem Františka Buquoe.

Další informace zde

Barokní radnice

Nachází se uprostřed horní části náměstí č. p. 77. V roce 1592 koupila obec soukromý dům a využívala jej od roku 1598 jako radnici. V letech 1783 až 1784 byla budova opravena a zbarokizována. Součástí radnice je i přístavba tak zvaný „štoček“ čp. 76 a za radnicí, v místě dnešní úřadovny městské policie, bývaly mastné krámy – stavba s pěti krámky, využívanými při týdenních a výročních trzích k prodeji masa a masných výrobků.
V současné úřadovně starosty se nachází velký sádrový znak města (další informace zde na stránkách pratelevelesina.cz) Velešína, jehož konečnou podobu získala obec v roce 1391 v souvislosti s povýšením na městys.

Další informace zde 

Koňská dráha

Stavba koněspřežky, kterou projektoval a zpočátku i řídil František Antonín Gerstner, byla zahájena v roce 1825 a dokončena roku 1830. Pravidelný provoz byl zahájen, na severním úseku, 30. 9. 1828. Dochované stavby jsou dva kamenné mostky, dále bývalá kočárovna – Holkov čp. 20 (dnes Pension u koňské dráhy www.konka.cz)a bývalá přepřažní stanice, kancelář a zájezdní hostinec Veselka – Holkov čp. 8 (v současné době v rekonstrukci). Dále jsou v této lokalitě zřetelné i zářezy původní trati v současném terénu.

Další informace zde 

Významné osobnosti města

J. V. Kamarýt ( 20. 1. 1797 – 19. 3. 1833) kněz, básník, spisovatel, buditel národa

J. K. Mikyška (14. 6. 1842 – 3. 1. 1913) řídící učitel, zakladatel mnoha spolků, první kronikář

J. F. Zítek (14. 6. 1868 – 1913) kněz, učitel, historik

J. A. Železný (21. 2. 1903 – 28. 9. 1969) zakladatel podniku Jikov

Další informace zde

Příroda

Na líčení přírodních krás zdejší krajiny nějak nestačím, nejsa básníkem….
Napsal dr. František Iška, dobrodruh a světoběžník po návratu z Ameriky ve snaze vyjádřit své okouzlení nad malebností Velešínska , které dobře znal. Vám, návštěvníkům Velešínska pomohou k výletům po našem kraji turistické značené cesty mající výchozí bod na náměstí J. V. Kamarýta ve Velešíně:

Modrá (KČT) Velešín, Milíkovice, Kamenný Újezd, Plavnice
Žlutá (KČT) Velešín, Římov, Plavnice, tam návaznost na zelenou do Doudleb
Značená dřevěnými směrníky (Hrady na Malši) ke hradu Velešín, oklikou přes most
a osadu Sedlce.

Cyklostezky

Č. 1197 – Sv. Ján nad Malší, Velešín, Skřidla, Mojmé ,Štěkře
Č. 1198 – Kaplice, Pořešín, Rozpoutí, Výheň, Dluhá, Velešín, Římov, Kam. Újezd, pak č. 12
Č. 1199 – Velešín, Markvartice, Žaltice samoty, Přídolí, Práčov, návaznost na č. 12