ÚvodGDPR

GDPR

Kdo jsme

Kulturní a informační centrum města Velešín, sídlícího na adrese Družstevní 596, Velešín 382 32, IČ71184198. Jsme příspěvková organizace zřizovaná městem Velešín. Na této stránce vás seznámíme se základními zásadami ochrany osobních údajů v naší organizaci.

Jaké shromažďujeme osobní údaje a proč je shromažďujeme

Pro přípravu některých našich produktů potřebujeme některé vaše osobní údaje. V souladu s oprávněným zájmem naší organizace informovat o naší činnosti pořizujeme na námi pořádaných akcích (vernisáže výstav, komentované prohlídky atp.) fotodokumentaci, již dále využíváme v souladu s tzv. zpravodajskou licencí k informování veřejnosti o naší činnosti (tím nejsou nijak dotčena vaše níže uvedená práva, zejm. právo být zapomenut).

 Jak dlouho uchováváme vaše údaje

Vaše údaje uchováváme pouze po dobu nezbytně nutnou pro organizaci vašeho zážitku.

 Jak chráníme vaše osobní údaje

S vašimi daty se mohou seznámit výhradně pracovníci pověření organizací příslušného zážitku, kteří je potřebují znát pro jeho úspěšnou přípravu. Minimalizujeme objem dat ukládaných fyzicky – taková data chráníme fyzicky, uložením do zamykatelných prostor.

Od kterých třetích stran získáváme osobní údaje?

Osobní údaje získáváme výhradně od fyzických osob, jichž se týkají.