ÚvodTuristické informační centrum

Turistické informační centrum

Turistické informační centrum

Velešínské informační centrum najdete v horní části historického náměstí J. V. Kamarýta č. 89 v nově opravené budově bývalého kostela sv. Filipa a Jakuba. V našem infocentru získáte užitečné informace všeho druhu nejen o městě Velešíně a jeho okolí, ale také o malebném mikroregionu Pomalší v jehož středu se nacházíme.  Budova bývalého kostela, v níž je informační centrum zřízeno, skýtá prohlídku dalších zajímavých prostor. Ať je to návštěva městského muzea nebo některé z výstav v Galerii Jakub na půdách objektu.

Panoramatický snímek infocentra ZDE

OTVÍRACÍ DOBA INFOCENTRA

Rožmberská lazebna – Kantůrkovec  

Na dolním konci velešínského náměstí, u vchodu do kostela sv. Václava, se nachází starobylý dům,
který býval kdysi farou. Již od roku 1616 byl prokazatelně v soukromém držení rodiny Papírů,
kantorů, podle nichž nese starý název Kantůrkovec. Od posledních majitelů usedlost zakoupilo v roce
2008 město Velešín a pronajalo jej Spolku přátel města Velešína. Kromě jedinečné expozice
„Rožmberské lazebny“ najdete v tomto domě i stálou výstavu obrazů z pozůstalosti naivních manželů
Šítalových, opravenou funkční černou kuchyni s chlebovou pecí a další zajímavosti.

 

Po stopách velešínské koněspřežky 

V lokalitě vesničky HOLKOV u Velešína najdete na poměrně malé rozloze velký počet zachovaných historických pozůstatků slavné koňské železnice, zajišťující přepravu zboží a osob z Českých Budějovic do Lince a nazpátek. Doufáme, že v rámci svých výletů zatoužíte po uskutečnění vzrušující výpravy po jednotlivých prvcích této fenomenální technické památky. Navštivte proto kancelář informačního centra ve Velešíně na náměstí, kde vám rádi poskytneme další informace.

Hrad Velešín

Hrad Velešín je zřícenina hradu asi 1,5 km severozápadně od vesnice Sedlce v okrese České Budějovice. Nachází se v nadmořské výšce 485 m na úzkém skalním hřbetu, který byl původně ze tří stran obtékán řekou Malší, ale říční údolí bylo zatopeno vodní nádrží Římov. Z hradu se dochovaly terénní zbytky opevnění a malé fragmenty zdí.

Historický význam města Velešína souvisí zejména s hradem. Byl vybudován již na konci první
třetiny 13. století jako královský hrad k upevnění moci a ochraně zájmů Přemyslovců v této
oblasti a zajišťování bezpečnosti obchodní stezky vedoucí do rakouského Freistadtu. Jeho
rozlehlost a umístění na výrazném a obtížně přístupném ostrohu napovídá, že jako královský hrad
měl ve své době nemalý strategický význam. Od krále Přemysla Otakara II. hrad získal Čéč z
Budějovic, pak jej vlastnili páni z Michalovic a nakonec Rožmberkové. V roce 1487, za vlády
Voka II. z Rožmberka, byl hrad opuštěn. V důsledku toho se do dnešních časů zachovaly
pouze nevelké zbytky zdiva, avšak jeho současné umístění v přehradní nádrži Římov skýtá
úžasné romantické scenérie.

J.V. Kamarýt

Josef Vlastimil Kamarýt (20. ledna 1797, Velešín – 19. března 1833, Tábor) byl český
katolický kněz, básník a vlastenec doby obrozenecké. Překládal, sbíral písně, psal básně
publikoval v tehdejších časopisech (např.v Rozmanitostech, Poutníku slovanském,
Čechoslavu, Květech).
Narodil se v rodině velešínského rolníka a pekaře Kamarýta a byl pokřtěn Josef. Jméno
Vlastimil jako druhé přijal až později podle vzoru jiných vlastenců. Při studiích se spřátelil se
strakonickým rodákem F. L. Čelakovským a rodákem z Bavorova J. K. Chmelenským. Tyto
mladé vlastence spojoval zejména obdiv k jihočeské lidové písni, který silně projevil v jejich
další literární činnosti.

Venkovní koupaliště „Na Skalkách“

Provoz od června

Víceúčelový bazén o ploše 250 m2 s dětskou částí
Velká skluzavka TRIO SIDE a dětské atrakce
Beach volejbalové a dětské hřiště
Občerstvení s bufetem a pergolou
Více informací:
www. velesin.cz

Kontaktní telefon koupaliště: 723 680 750

Zuzana Marečková – jednatel SMM:  606 069 679

Webkamera – koupaliště

 

Další aktuality