ÚvodKalendář akcíDětský programAktuálně z KICU – květen 2021

Aktuálně z KICU – květen 2021

Aktuálně z KICU - květen 2021

Protože se situace kolem kultury stále nelepší a naplánovaná představení, koncerty, pohádky pro děti i cestovatelské přednášky zůstávají v nedohlednu, budeme vás pravidelně informovat o probíhajících změnách. Týká se to i představení, na která máte zakoupené vstupenky už od minulého roku.

Travesti show „Nemocnice na pokraji zkázy“
Nový termín 19.11.2021. Zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti.

Divadlo s M. Zounarem „Dva nahatý chlapi“ – přeloženo na
19.9.2021. Zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti.

Letní festival regionu Pomalší, který se měl konat 12.6.2021, je
přesunut na 7.8.2021. Tentokrát se bude jednat o slavnost města, která se bude vztahovat
k 25. výročí udělení statutu města a 630. výročí povýšení Velešína na trhové městečko. Připravujeme také speciální číslo Velešínského zpravodaje, kde se dočtete mnoho z velešínské historie a najdete zde zajímavé fotografie z dávné minulosti až po současnost.

Výzva pro sportovní kluby a kulturní spolky 

Velešínu byl před 25 lety udělen statut města. K tomuto výročí shromažďujeme podklady. Chtěla bych poprosit zástupce klubů a spolků, aby na e-mail KIC města Velešín zaslali seznam svých členů, kteří dosáhli nejvýznamnějších úspěchů od roku 1996 do současnosti. Pokud jde o kolektivní sporty, uveďte největší oddílové úspěchy nebo vyzvedněte člena kolektivu, který se zasloužil o zviditelnění nebo rozvoj konkrétního druhu sportu ve Velešíně. To samé se týká i kulturních spolků. Navrhnout můžete i člena, kterému by se mohlo udělit „Čestné občanství“. 

Od M. Prokeše mám databázi sportovních klubů, takže vás všechny ještě budu kontaktovat osobně.
Prosím o stručná sdělení. Ve Velešíně máme mnoho šikovných lidí, o kterých by se měly budoucí
generace dozvědět .

O veškerých změnách v kultuře vás budeme průběžně informovat na www.kicvelesin.cz a FB KIC města Velešín. Tel: 380 331003, kino@kinovelesin.cz.
Podklady do zpravodaje zasílejte na zpravodaj@kinovelesin.cz. Ručně psaná poděkování můžete
vhodit do schránky na budově kina (schránka je označena KIC – poděkování jsou zdarma).
Přejeme všem hlavně zdraví a zachovejte nám přízeň.
Hana Růžičková
Ředitelka KIC města Velešín
(kino@kinovelesin.cz., tel: 607 806 439)