ÚvodPovinné zveřejněné dokumenty

Povinné zveřejněné dokumenty

Návrh Plánu nákladů a výnosů (rozpočet) na rok 2020 a návrh Střednědobého výhledu rozpočtu
na roky 2021-2022 jsou zveřejněny na elektronické úřední desce Kulturního a informačního centra
města Velešín www.kicvelesin.cz . Rovněž je možné do nich nahlédnout v listinné podobě
v kanceláři kina každé pracovní pondělí od 8.00 hod. do 17.00 hod.

Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2020 Stáhnout

Oznámení-pověřence-GDPR

Schválený plán nákladů a výnosů (rozpočet) na rok 2020 a schválený Střednědobý výhled rozpočtu na roky 20212022