ÚvodPřírodní zajímavosti

Přírodní zajímavosti

Řeka Malše

Pramení pod jménem Maltsch v Rakousku na severovýchodním úbočí hory Viehberg u obce Sandl, v úseku 22 km tvoří státní hranici s Rakouskem a u Dolního Dvořiště definitivně vstupuje na území Česka. Na českém území řeka protéká Soběnovskou vrchovinou, v níž vytváří hluboce zaříznuté, místy až kaňonovité údolí, Kaplickou brázdou a Českobudějovickou pánví. Z obcí a měst kterými protéká jsou to například: Rychnov nad Malší, Kaplice, Římov, Doudleby, Plav, Vidov, a Roudné. Malše ústí do Vltavy v centru Č.Budějovic, v nadmořské výšce 385 m. Celková délka je 96 km (z toho 89,3 km v Česku). Plocha povodí měří 979,1 km2 (z toho 869,23 km2 v Česku).

Průměrný roční průtok na hydrologické stanici Roudné je 7,26 m3/s, čemuž odpovídá průměrný roční stav 50 cm. Nejvyšší zaznamenané vodní stavy na této stanici byly 500 cm 14.března1940, 465 cm 13. srpna 2002, 450 cm 17. července 1941, 446 cm 9.července 1954 a 414 cm 21. července 1959.

Významnější přítoky jsou, na lévé straně Felberbach, na pravéstraně Kabelský potok, Tichá, Kamenice (11,5 km), Černá (26,5 km), Stropnice (54 km), Zborovský potok (12 km).

U Římova byla na Malši vybudována vodní nádrž Římov, sloužící jako zdroj pitné vody pro Českobudějovický region.

V minulosti byla tato řeka využívána ke splavování metrového dříví a voroplavbu k čemuž sloužily i dochované jezy Římov (výška 1,8 m), Hamr (výška 1,6 m), Doudleby (výška 0,6 m), Plav (výška 1.8 m), Vidov (výška 1,7 m), U Špačků (výška 0,8 m), Velký jez Č.Budějivice (výška 2,7 m), Malý jez Č.Budějovice (výška 1,7 m ).

Malše romantická Vodní dílo Římov

Malše - pohádková Malše - Římov. hráz

 

PŘÍRODA

Na líčení přírodních krás zdejší krajiny nějak nestačím, nejsa básníkem….
Napsal dr. František Iška, dobrodruh a světoběžník po návratu z Ameriky ve snaze vyjádřit své okouzlení nad malebností Velešínska , které dobře znal. Vám, návštěvníkům Velešínska pomohou k výletům po našem kraji turistické značené cesty mající výchozí bod na náměstí J. V. Kamarýta ve Velešíně:

Modrá (KČT) Velešín, Milíkovice, Kamenný Újezd, Plavnice
Žlutá (KČT) Velešín, Římov, Plavnice, tam návaznost na zelenou do Doudleb
Značená dřevěnými směrníky (Hrady na Malši) ke hradu Velešín, oklikou přes most
a osadu Sedlce.