ÚvodVelešínský zpravodaj – ceník

Velešínský zpravodaj – ceník

Jednotlivé měsíční výtisky – zde

Pravidla pro přípravu a vydávání zpravodaje

Uzávěrka je vždy do 20. v měsíci

Ceník a pravidla pro vydávání Velešínského zpravodaje platná od ledna 2024

Od června 2022 se tiskne Velešínský zpravodaj barevně. Černobílá inzerce je nyní platná pouze pro text. Pokud bude u textu logo, foto bude inzerát již považován za barevný.

Ceník inzerce platný od 1.1.2024

Barevná inzerce                                       

 A4 zadní strana obálky 7 800,- Kč + DPH
A4 vnitřní strana 6 000,- Kč + DPH
½ A4 vnitřní strana 3 000,- Kč + DPH
¼ A4 vnitřní strana 1 500,- Kč + DPH
1/3 A4 vnitřní strana 2 000,- Kč + DPH
1/6 A4 vnitřní strana 1 000,- Kč + DPH
1/8 A4 vnitřní strana 750,- Kč + DPH

 


Černobílá inzerce:                               

 A4 vnitřní strana 4 200,- Kč + DPH
½ A4 vnitřní strana 2 100,- Kč + DPH
¼ A4 vnitřní strana 1 050,- Kč + DPH
1/3 A4 vnitřní strana 1 400,- Kč + DPH
1/6 A4 vnitřní strana 700,- Kč + DPH
1/8 A4 vnitřní strana 525,- Kč + DPH

 

Řádková inzerce: 50,- Kč + DPH  za 1 řádek v šířce sloupce.

Pravidla pro zveřejňování dalších příspěvků

Délka příspěvku je stanovena max. na ½ A4 klasického řádkování ( cca 30 řádků). U klubů a spolků platí tato pravidla také, ale mohou zvlášť zasílat fotografie.

 

Prosíme o důsledné dodržování těchto pravidel. Delší příspěvky nebudou zveřejňovány nebo budou účtovány pisateli ( po vzájemné dohodě ) jako řádková inzerce.  Zároveň stále platí, že se příspěvky musí týkat dění ve městě.

Jakákoliv poděkování od občanů nebo organizací jsou zdarma.

 

Za redakci

Hana Růžičková

Ředitelka KIC města Velešín

 

Adresa pro příjem příspěvků a inzerce: zpravodaj@kinovelesin.cz nebo dodány osobně do kanceláře KIC města Velešín v kině

( tel. 380 331 003 ) 

Uzávěrka je vždy do 20. v měsíci, Velešínský zpravodaj vychází v nákladu 2000 ks a je distribuován do všech schránek ve Velešíně a spádových vesnic ( Holkov, Chodeč, Bor, Velešín Nádraží, Skřidla ). Vychází každý měsíc s výjimkou července a srpna, kdy vychází dvojčíslo. K mání je i v lékárně a v trafice ve Velešíně. Objednávku společně s fakturačními údaji zasílejte na níže uvedený e-mail.

Jakékoliv dotazy vám rádi zodpovíme na zpravodaj@kinovelesin.cz nebo kino@kinovelesin.cz nebo na tel. 380 331 003.