ÚvodVelešínský zpravodaj – ceník

Velešínský zpravodaj – ceník

Jednotlivé měsíční výtisky – zde

Pravidla pro přípravu a vydávání zpravodaje

Ceník inzerce ve zpravodaji platný od listopadu 2018

Od února 2016 tiskneme obálku Velešínského zpravodaje barevně. Nabízíme tedy možnost barevné inzerce na obálce Velešínského zpravodaje ( pouze poslední dvoustrana ). Přední dvoustrana bude využívána ke zveřejňování fotografií z dění ve městě.

Ceník inzerce platný od 1.11.2018

Barevná inzerce :

A4 zadní strana obálky                                                 7 800,- Kč + DPH

½ A4 zadní strana obálky                                             3 900,- Kč + DPH

¼ A4 zadní strana obálky                                              1 950,- Kč + DPH

A4 vnitřní strana obálky                                                6 000,- Kč + DPH

½ A4 vnitřní strana obálky                                           3 000,- Kč + DPH

¼ A4 vnitřní strana obálky                                            1 500,- Kč + DPH

Černobílá inzerce :

A4 zadní strana obálky                                                   5 800,- Kč + DPH

A4 vnitřní strana                                                             4 200,- Kč + DPH

½ A4 zadní strana                                                           2 900,- Kč + DPH

½ A4 vnitřní strana                                                         2 100,- Kč + DPH

¼ A4 vnitřní strana                                                         1 050,- Kč + DPH

1/3 A4 vnitřní strana                                                       1 400,- Kč + DPH

1/6 A4 vnitřní strana                                                          700,- Kč + DPH

1/8 A4 vnitřní strana                                                          525,- Kč + DPH

 

Řádková inzerce: 50,- Kč + DPH  za 1 řádek v šířce sloupce.

Pravidla pro zveřejňování dalších příspěvků

Délka příspěvku je stanovena max. na ½ A4 klasického řádkování ( cca 30 řádků). U klubů a spolků platí tato pravidla také, ale mohou zvlášť zasílat fotografie.

Prosíme o důsledné dodržování těchto pravidel. Delší příspěvky nebudou zveřejňovány nebo budou účtovány pisateli ( po vzájemné dohodě ), jako řádková inzerce.  Zároveň platí, že příspěvky se musí týkat dění ve městě.

Jakákoliv poděkování od občanů nebo organizací jsou zdarma.

 

POZOR! Příspěvky i inzerce musí být zaslány na zpravodaj@kinovelesin.cz nebo dodány osobně do kanceláře KIC města Velešín v kině ( tel. 380 331 003 ) nejpozději vždy do 22. v měsíci, kdy je uzávěrka zpravodaje. Velešínský zpravodaj vychází vždy první dny v měsíci v nákladu 1 820 ks a je distribuován do všech schránek ve Velešíně a spádových vesnic ( Holkov, Chodeč, Bor, Velešín Nádraží, Skřidla ). Vychází každý měsíc s výjimkou července a srpna, kdy vychází dvojčíslo.

Objednávku společně s fakturačními údaji zasílejte na níže uvedený e mail.

Jakékoliv dotazy vám rádi zodpovíme na zpravodaj@kinovelesin.cz nebo kino@kinovelesin.cz nebo 380 331 003.