ÚvodCeník krátkodobého pronájmu prostor

Ceník krátkodobého pronájmu prostor

Sazebník cen krátkodobých pronájmů
Budova kina, Družstevní 596

Sál: 400,- Kč/h + DPH (komerční užití-akce s výběrem vstupného)
Sál si může pronajmout fyzická nebo právnická osoba. Jedná se o pronájem sálu bez využití
zázemí Kinokavárny Relax, možné využití techniky v sále (mikrofony, projektor, plátno,
odposlechy apod.)
– Sál: 200,- Kč/h + DPH (nekomerční užití-svatby, rodinné oslavy…)
Sál si může pronajmout fyzická nebo právnická osoba. Jedná se o pronájem sálu s využitím
zázemí Kinokavárny Relax. Veškeré alkoholické i nealkoholické nápoje zajišťuje kavárna.
Sál: 150,- Kč /h + DPH (nekomerční užití-spolková činnost, schůze)
Jedná se o pronájem sálu pro sportovní kluby a spolky.

 

Zasedací místnost: 200,- Kč/h + DPH
Jedná se o pronájem zasedací místnosti v 1. patře budovy (lze využít i výtah). Zasedací místnost si může

pronajmout fyzická nebo právnická osoba s možností využití interaktivní tabule a kuchyňky.

Budova býv. kostela sv. Filipa a Jakuba, Náměstí J.V.Kamarýta 89

– Galerie-pódium: 200Kč/h + DPH (komerční užití)
Prostor si může pronajmout fyzická nebo právnická osoba. Jedná se o možnost pronájmu
oddělené části výstavní galerie. Tento prostor lze pronajmout i dlouhodobě . Měsíční nájem je
stanoven s ohledem na spotřebu energie, vody, úklid a započítání nájmu za společné prostory (schodiště, WC), na 2 200,- Kč + DPH.
Galerie-výstavní prostor: 200Kč/h + DPH (komerční užití – jóga, přednášky, školení
atd.)

Jedná se o pronájem dvou zbývajících částí výstavní galerie ve 2. patře budovy Jakuba.
Prostor si může pronajmout fyzická i právnická osoba. K dispozici je zde projektor a plátno.
Díky dobré akustice se zde může uspořádat i malý koncert (k dispozici je klavír). Možná je i
stolová úprava. Celý prostor Výstavní galerie Jakub lze pronajmout i nekomerčně klubům a spolkům. Cena tohoto nájmu je 150,- Kč/hod + DPH. Všechny nájemní smlouvy jsou uzavírány na dobu 1 roku. Ceny nájemného se mohou zvyšovat na základě inflace. U dlouhodobých pronájmů se vždy přihlíží k individuálním okolnostem. Případné úpravy sazebníku podléhají schválení Radou města Velešín na základě podané žádosti.
Ceník byl schválen Radou města Velešín dne 18.10.2021, usnesení č.1312/82/83

Rezervace a domluva na termínech v kanceláři kina Po a St 08:00 – 17:00 nebo na tel.: 380 331 003