ÚvodKulturní centrumAktualityCo pro vás chystáme…

Co pro vás chystáme…

16.04.2021 | Jaroslav Bartizal

VELEŠÍN – dlouhá cesta ke statutu města

Dne 1. února 1996 se stal Velešín městem. K tomuto výročí vydal Městský úřad Velešín
v roce 1996 brožuru, ve které popisuje historické události, které tomuto významnému kroku
předcházely.
Pracovníci Kulturního a informačního centra města Velešín chtějí na tuto brožuru navázat a
v současné době shromažďují podklady pro tisk další. Ve spolupráci s kronikářkou Vlastou
Ferencziovou pročítáme kroniky města, za pomoci Františka Šrámka hledáme v archivech
fotografie a celkově mapujeme dění ve Velešíně za uplynulých 25 let. Nacházíme mnoho
„pokladů“, o které bychom se s vámi chtěli podělit. Protože materiálů máme opravdu hodně,
začneme vám je od květnového čísla zpravodaje představovat. Kolega Jaroslav Bartizal sepsal
několik článků, na které čerpal materiál hlavně z „Dvou knih o Velešíně“ autorů Růženy
Jandové a Milana Holakovského, která vyšla v roce 1991. Rádi bychom vám také představili
muže, kteří se vystřídali ve vedení města a popřípadě i členy zastupitelstev. Proto vydáme
speciální srpnový zpravodaj, ve kterém by měly být hlavně fotografie a krátké komentáře
k nim.
Na 7. srpna 2021 připravujeme ve spolupráci s městem Velešín slavnost k 25. výročí udělení
statutu města, ale také k připomínce 630 let od povýšení Velešína na trhové městečko.
Slavnost by se měla odehrát na historickém náměstí pod radnicí a k tomuto datu budeme
směřovat i vydání nové brožury. Zároveň chystáme výstavu srovnávacích fotografií objektu
bývalého kostela sv. Filipa a Jakuba, od jehož rekonstrukce uběhne v září letošního roku
deset let. Výstavu byste měli shlédnout v rámci chystané slavnosti. Fotografií k rekonstrukci
objektu máme hodně a kolegyně Marcela Šeniglová se pokusí vybrat ty nejzajímavější.
V roce 2009 natočila společnost NuArt krátký dokument o Velešíně. Najdete ho na tomto
odkazu: https://youtu.be/fCaX9kRA8V8
Na tento dokument navážeme a po domluvě se společností MERIDI s.r.o. a Regionální
televizí CZ, která natáčí Velešínský videožurnál, zdokumentujeme historii a dění ve Velešíně
za uplynulých 25 let. Odkaz na tento záznam budete mít v srpnovém čísle Velešínského
zpravodaje k dispozici.
Za 25 let se toho ve Velešíně hodně změnilo. Jako obyvatelé Velešína si mnohdy ani
neuvědomíme, co všechno se kolem nás děje a jak se mění tvář našeho města.
Doufám, že nám okolnosti dovolí se v srpnu setkat na Oslavách města Velešína a budeme se
na vás těšit.
Hana Růžičková
Ředitelka KIC města Velešín